Akcija!

Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG su integ. 200l.talpa, 6kW AE060RXEDEG/EU + AE200RNWSEG/EU (25°C)

Original price was: €6,500.00.Current price is: €5,700.00.

 Samsung

Prekės kodas: AE060RXEDEG/EU + AE200RNWSEG/EU

Oras-Vanduo šilumos siurblys su integruota 200l. talpa.

Garantija: 5 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

Aprašymas

Kompak­tiška konst­ruk­cija. Spren­di­mas sukur­tas pagal kompak­tišką talpyk­loje inte­gruotą vandens ruošimo įren­ginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla.

Sklan­dus aptar­na­vi­mas. Dėl pato­gioje vietoje esan­čio valdymo lange­lio ir intui­ty­vių aptar­na­vimo gali­my­bių, naudo­jant, ,Micro SD” kortelę arba, ,Samsung S-Chec­ker” mobi­liąją prog­ramą, trik­džių diag­nos­tiką ir palei­dimo proce­dūrą galima leng­vai atlikti iš įren­gi­nio prie­kio.

Intui­ty­vus valdy­mas. ,, Samsung” jutik­li­nis valdik­lis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spal­votą ekraną, kuriuo galima regu­liuoti tempe­ra­tū­ros nuosta­tas, stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą, nusta­tyti vasa­ros laiką ir pato­giai matyti klai­das.

Tylus veiki­mas. Siekiant paten­kinti vis griež­tes­nius garso lygio reika­la­vi­mus,, ,Samsung Clima­teHub” leidžia suma­žinti triukšmo lygį naudo­jant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.

Išma­nus jungia­mu­mas. Jutik­li­nis valdik­lis leidžia naudo­to­jams valdyti skir­tin­gas tempe­ra­tū­ros nuosta­tas atski­rose zonose, todėl galima efek­ty­viai naudoti aukš­tos tempe­ra­tū­ros radia­to­rius ir žemos tempe­ra­tū­ros grindų šildymą.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Nauja­sis pasi­­re­n­ka­­mas „Wi-Fi“ komp­le­k­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 priju­n­giamų pata­l­­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant,, Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė pati­k­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­me­n­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo

Vidinio bloko modelisAE200RNWSEG/EU
Išorinio bloko modelisAE060RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C-25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C10 ~ 46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz1 / 220-240 / 50
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW6
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW6.5
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW5.2
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW5.2
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW5.5
Šildymo galia, esant -15°C, kW5
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW4.35
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.22
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.47
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW2
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A5.6
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A6.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m20
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e1.2/0.81
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m15
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C)A++
Boilerio energijos efektyvumo klasėA+
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER4.73
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP4.92
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER4.42
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP3.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP2.87
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP2.75
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP2.38
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP2.21
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP4.58
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min43
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)47/47
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm880x638x310
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm595x1800x700
Išorinio bloko svoris, kg46.5
Boilerio svoris, kg136
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm28/28
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm22/22
Rekomenduojamas saugiklis, A20
PdesignH (LWT 35°C)6
Kompresoriaus tipasBLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelisUB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Karšto vandens talpos tūris, L200
Maksimali vandens temperatūra, °C70
Vandens slėgis (maksimalus), bar3
Išsiplėtimo indas, L8
Integruotas tūrinis šildytuvasYra

 

Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG su integ. 200l.talpa, 6kW AE060RXEDEG/EU + AE200RNWSEG/EU (25°C)

Papildoma informacija

Svoris200 kg
Galia (kW)

5.1 – 6

Gamintojas

Samsung

Produkto tipas

Oras – vanduo šilumos siurbliai

Šaldymo galia (oras oras) kw

nuo 5.5 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

nuo 6 kW

Spalva

Balta