Akcija!

Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG split su hydro moduliu 4.4kW AE040RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU (-25°C)

Original price was: €4,600.00.Current price is: €3,900.00.

 Samsung

Prekės kodas: AE040RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU

Oras-Vanduo su Hydro modulio.

Garantija: 5 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

 

Aprašymas

,, Split” su trečio­sios šalies DHW baku. ,, EHS Split” lauko įren­gi­nys yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (DHW) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.

Opti­mi­zuo­tas našu­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remian­tis esama darbo tempe­ra­tūra.

Itin pati­ki­mas. „EHS Split“ yra pato­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­mas „Silent“ užtik­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir atsar­gi­niais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Vidinio bloko modelisAE090RNYDEG/EU
Išorinio bloko modelisAE040RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C  -25~35
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW4.4
Nominali šaldymo galia, kW5
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW4.4
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW5.
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW4.2
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW4.2
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW3.9
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW4.6
Šildymo galia, esant -15°C, kW4.
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW3.48
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW0.85
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.09
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A3.9
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A4.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m20
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 1,200 / 0.81
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m15
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP5.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER4.59
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP3.82
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP3.85
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP2.95
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP2.97
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP2.56
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°CW+35, COP
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C W+18°C, SCOP
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°CW+18°C, SEER  4.4
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)46/44
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm510x850x315
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg45
Išorinio bloko svoris, kg46.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm1 1/4″ / 1 1/4″
Rekomenduojamas saugiklis, A20
Kompresoriaus tipas BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelisUB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Apsauginis vožtuvas, bar2.9
Elektrinis šildytuvas, kW0.004
Vandens slėgis (maksimalus), bar3
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM12.7/14.4
Išsiplėtimo indas, L8
Kondensatoriaus dydis
Ventiliatoriaus motoro tipasYMAP095AE01A1
Integruotas tūrinis šildytuvasNėra

Papildoma informacija

Svoris110 kg
Galia (kW)

3-5

Gamintojas

Samsung

Produkto tipas

Oras – vanduo šilumos siurbliai

Šaldymo galia (oras oras) kw

4 – 5.5 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

4 – 6 kW

Spalva

Balta