Akcija!

Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG split su hydro moduliu 9kW AE090RXEDGG/EU + AE090RNYDGG/EU (-25°C)

Original price was: €5,600.00.Current price is: €4,700.00.

 Samsung

Prekės kodas: AE090RXEDGG/EU + AE090RNYDGG/EU

Oras-Vanduo su Hydro modulio. TRIFAZIS.

Garantija: 5 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

Aprašymas

,, Split” su trečio­sios šalies DHW baku. ,, EHS Split” lauko įren­gi­nys yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (DHW) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.

Opti­mi­zuo­tas našu­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remian­tis esama darbo tempe­ra­tūra.

Itin pati­ki­mas. „EHS Split“ yra pato­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­mas „Silent“ užtik­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir atsar­gi­niais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Vidinio bloko modelisAE090RNYDGG/EU
Išorinio bloko modelisAE090RXEDGG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C-25~35
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz3/380-415/50
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW9
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW8.7
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW7.7
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW8.6
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW8
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW7.9
Šildymo galia, esant -15°C, kW7.35
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW6.39
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.87
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW2.11
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A3
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A3.4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m35
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m20
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e1.40 / 0.95
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m15
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP4.81
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP3.41
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP3.69
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP2.93
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP2.72
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP2.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP2.33
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP4.45
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, SEER5.09
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min66
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)49/49
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm510x850x315
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm940x998x330
Vidinio bloko svoris, kg46.5
Išorinio bloko svoris, kg72
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm1 1/4″ / 1 1/4″
Rekomenduojamas saugiklis, A16.1
Kompresoriaus tipasBLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelisUB8TN8265FJWSG
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Apsauginis vožtuvas, bar2.9
Elektrinis šildytuvas, kW0.006
Vandens slėgis (maksimalus), bar3
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM26.0/25.1
Išsiplėtimo indas, L8
Kondensatoriaus dydis2RX46S
Ventiliatoriaus motoro tipasFMDC531SSA
Integruotas tūrinis šildytuvasNėra

Papildoma informacija

Svoris130 kg
Galia (kW)

8.1 – 11

Gamintojas

Samsung

Produkto tipas

Oras – vanduo šilumos siurbliai

Šaldymo galia (oras oras) kw

nuo 5.5 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

nuo 6 kW

Spalva

Balta