Akcija!

Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG split su hydro moduliu 6kW AE060RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU (-25°C)

Original price was: €5,200.00.Current price is: €4,200.00.

 Samsung

Prekės kodas: AE060RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU

Oras-Vanduo su Hydro modulio.

Garantija: 5 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

Aprašymas

, SPLIT” SU TREČIO­SIOS ŠALIES DHW BAKU. ,, EHS SPLIT” LAUKO ĮREN­GI­NYS YRA PRIJUNG­TAS PRIE SIENOS TVIR­TI­NAMO VANDENS RUOŠIMO ĮREN­GI­NIO, KAD BŪTŲ DERI­NA­MAS SU TREČIO­SIOS ŠALIES BUITI­NIO KARŠTO VANDENS (DHW) TALPYKLA IR PATEN­KINTŲ VISUS POREI­KIUS. NAUDO­JANT SU VANDENS RUOŠIMO ĮREN­GI­NIU,, ,SPLIT” SISTEMA LEIDŽIA PARUOŠTI BUITINĮ KARŠTĄ VANDENĮ IR SUKURTI GRIN­DINĮ ŠILDYMĄ / VĖSI­NIMĄ BEI RADIA­TO­RIŲ ŠILDYMĄ.

Opti­mi­zuo­tas našu­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remian­tis esama darbo tempe­ra­tūra.

Itin pati­ki­mas. „EHS Split“ yra pato­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­mas „Silent“ užtik­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir atsar­gi­niais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Vidinio bloko modelisAE090RNYDEG/EU
Išorinio bloko modelisAE060RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C  -25~35
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW6
Nominali šaldymo galia, kW6.5
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW6
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW6.5
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW5.2
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW5.6
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW5.2
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW5.5
Šildymo galia, esant -15°C, kW5
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW4.35
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.22
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.47
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A5.6
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A6.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m20
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 1,200 / 0.81
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m15
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP4.92
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER4.42
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP3.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP3.71
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP2.87
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP2.75
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP2.38
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C2.21
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C W+18°C, SCOP 4.58
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°CW+18°C, SEER  4.73
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min43
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)47/47
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (  naktinis rėžimas  ), dB(A)35
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm510x850x315
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg45
Išorinio bloko svoris, kg46.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm1 1/4″ / 1 1/4″
Rekomenduojamas saugiklis, A20
Kompresoriaus tipas BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelisUB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Apsauginis vožtuvas, bar2.9
Elektrinis šildytuvas, kW0.004
Vandens slėgis (maksimalus), bar3
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM 17.3/18.8
Išsiplėtimo indas, L8
Kondensatoriaus dydis2RX28S
Ventiliatoriaus motoro tipasYMAP095AE01A1
Integruotas tūrinis šildytuvasNėra

Papildoma informacija

Svoris110 kg
Galia (kW)

6.1 – 8

Gamintojas

Samsung

Produkto tipas

Oras – vanduo šilumos siurbliai

Šaldymo galia (oras oras) kw

nuo 5.5 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

nuo 6 kW

Spalva

Balta