Akcija!

Oro kondicionierius/ šilumos siurblys oras-oras SAMSUNG bevėjis Nordic Cebu – GEO 3.5kw AR12TXFZBWKNEE/ AR12TXFZBWKXEE (-30°C)

Original price was: €1,290.00.Current price is: €1,090.00.

 Samsung

Prekės kodas: AR12TXFZBWKNEE – AR12TXFZBWKXEE

Nordic split su Wi-Fi. Šildymas iki -30oC.

Garantija: 3 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

Aprašymas

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­­lie­timu.

Grei­tas atša­l­dy­­­­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­­rio „Boost“ tech­­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­­­žve­l­g­da­­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­­mas išlai­­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­­ma­ti­nis išsi­­­­va­ly­­­­mas. Palai­­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­­sau­goma nuo bakte­­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Vidinio bloko modelisAR12TXFZBWKNEE
Išorinio bloko modelisAR12TXFZBWKXEE
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C-30~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C-15~46
Wi-FiYra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW0.7/4.0/6.8
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW0.9/3.5/4.4
Minimali šildymo galia, kW0.7
Minimali šaldymo galia, kW0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW0.18/0.92/1.45
Nominali šildymo galia, kW4
Nominali šaldymo galia, kW3.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW0.15/1.10/2.28
Maksimali šildymo galia, kW6.8
Maksimali šaldymo galia, kW4.4
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A1.2/4.4/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A1.0/5.2/10.0
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW1.1
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW0.92
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min10.5/9.5/8.5
Nominali šildymo darbinė srovė, A5.2
Nominali šaldymo darbinė srovė, A4.4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m8
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )15g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )OUT
Šildymo energijos klasėA+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm601.7
Šaldymo energijos klasėA+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm309.9
Kompresoriaus galia, kW4.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP3.64
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER3.8
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP4.3
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)40.0/-/19.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg9.2
Išorinio bloko svoris, kg33
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)9.52 (3/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm23G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A16
Kompresoriaus tipasS-Inverter
Kompresoriaus modelisKTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc350

Papildoma informacija

Svoris50 kg
Galia (kW)

3-5

Gamintojas

Samsung

Produkto tipas

Oras – oras šilumos siurbliai/oro kondicionieriai

Šaldymo galia (oras oras) kw

3 – 4 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

3 – 4 kW

Spalva

Balta