Akcija!

Oro kondicionierius SAMSUNG Cebu – GEO 6.8kw AR24TXFYAWKNEU/ AR24TXFYAWKXEU (-15°C)

Original price was: €1,900.00.Current price is: €1,650.00.

 Samsung

Prekės kodas: AR24TXFYAWKNEU – AR24TXFYAWKXEU

Split su Wi-Fi valdymu, šildymas iki -15oC

Garantija: 3 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

Aprašymas

AI Auto Comfort. Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“ funk­ciją. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Grei­tas atša­l­dy­­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­rio „Boost“ tech­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas. Palai­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­sau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai. Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­kos sąly­gos būtų idea­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­sėję. Be to, šis reži­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­mas.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Vidinio bloko modelisAR24TXFYAWKNEU
Išorinio bloko modelisAR24TXFYAWKXEU
Wi-FiYra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW1.4/6.5/7.6
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW1.2/7.4/9.4
Nominali šaldymo galia, kW6.5
Nominali šildymo galia, kW7.4
Minimali šaldymo galia, kW1.4
Minimali šildymo galia, kW1.2
Maksimali šaldymo galia, kW7.6
Maksimali šildymo galia, kW9.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW0.30/1.95/2.6
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW0.27/2.35/3.30
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW1.95
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW2.35
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A2.0/8.8/11.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A1.7/10.5/14.5
Nominali šaldymo darbinė srovė, A8.8
Nominali šildymo darbinė srovė, A10.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m15
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e1.15/0.78
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )15g (>5m)
Šaldymo energijos klasėA++
Šildymo energijos klasėA
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER3.33
Šildymo naudingumo koeficientas, COP3.15
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min15.8/14.4/13.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min50
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)45/-/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)60/60
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg11.6
Išorinio bloko svoris, kg43.2
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)15.88 (5/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm23G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm338.2
Kompresoriaus tipasS-Inverter
Kompresoriaus modelisUB9TK2150FE4
Kompresoriaus galia, kW4.57
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc570

Papildoma informacija

Svoris70 kg
Galia (kW)

6.1 – 8

Gamintojas

Samsung

Produkto tipas

Oro kondicionieriai

Šaldymo galia (oras oras) kw

nuo 5.5 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

nuo 6 kW

Spalva

Balta